O nas

Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Bystrzycy Kłodzkiej istnieje i prowadzi działalność od 1966 roku.

SRW jest dobrowolnym zrzeszeniem członków, działa w oparciu o Prawo Spółdzielcze i Statut Spółdzielni, zatwierdzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, w którym widnieje w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000159371.

Spółdzielnia należy do Związku Rewizyjnego przy Związku Rzemiosła Polskiego, który pełni wobec spółdzielni funkcje rewizyjne i informacyjne. Spółdzielnia przyjmuje w swoim imieniu zlecenia i zawiera umowy z inwestorami na wykonanie przez zrzeszone zakłady usług budowlanych.

Członkami spółdzielni są podmioty gospodarcze prowadzące działalność o różnych profilach z szeroko pojętego zakresu budownictwa, z którymi spółdzielnia zawiera umowy na wykonywanie robót.

 

Spółdzielnia wykonała na przestrzeni lat wiele inwestycji, w których występowała w charakterze generalnego wykonawcy, zarówno w obiektach użyteczności publicznej, halach przemysłowych, jak i na zlecenia prywatnych podmiotów gospodarczych.

Wszystkie roboty były wykonywane terminowo i wg oczekiwań inwestorów – świadczy o tym fakt, że dotychczas nigdy nie płaciliśmy kar za złe wykonawstwo ani za nieterminowe wykonanie.

SRW w Bystrzycy Kłodzkiej jest gwarantem solidnego i terminowego wykonawstwa.

Zbudujmy coś

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą prosimy o kontakt:

spoldzielnia2@wp.pl
tel. 74 8 110 727
ul. H. Sienkiewicza 10c
57-500 Bystrzyca Kłodzka

Formularz kontaktowy

12 + 2 =