W drugiej połowie stycznia br. oddaliśmy do użytku zrewitalizowany budynek dawnej szkoły przy ul. Kościelnej 24 w Paczkowie. Funkcję oświatową przekształciliśmy na ośrodek wsparcia dla osób zależnych i potrzebujących.

Poniżej prezentujemy zdjęcia realizacji.

Więcej o inwestycji do przeczytania w lokalnych mediach:
RADIO.OPOLE.pl
PACZKOW.pl

oraz w referencjach poniżej:

PACZKÓW - Budynek Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych
PACZKÓW - Budynek Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych
PACZKÓW - Budynek Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych
PACZKÓW - Budynek Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych
PACZKÓW - Budynek Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych
PACZKÓW - Budynek Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych
PACZKÓW - Budynek Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych
PACZKÓW - Budynek Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych

Fot. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Bystrzycy Kłodzkiej / www.srw-bystrzyca.pl

PACZKÓW - Budynek Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych
PACZKÓW - Budynek Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych
PACZKÓW - Budynek Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych
PACZKÓW - Budynek Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych

Fot. Gmina Paczków / www.paczkow.pl

PACZKÓW - Budynek Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych